ОБЕКТИ

ПРОЕКТИРАНЕ


 

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ, ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ

d_01a

d_01b


 

„МАКСКОМ“ ЕООД

d_02b


 

„ДИМИТЪР МАДЖАРОВ“ ЕООД

d_03a

d_03b


 

МОСТОВО СЪОРЪЖЕНИЕ - ПОКРИТИЕ НА РЕКА НЕДЕЛИНСКА

d_04a

d_04b


 

КОМПЛЕКТНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КАЛЦИРАНЕ НА ГИПС В „ГИПС“ КОШАВА


 

КОМПЛЕКТНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ЦИМЕНТОВИ СМЕСИ В МОМЧИЛГРАД


 

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА НЕГАСЕНА ВАР С ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ХИДРАТНА ВАР И СИЛОЗНО СТОПАНСТВО В ОПИЦВЕТ, ОБЩИНА КОСТИНБРОД


 

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МАШИНИ ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ПРОМИШЛЕНОСТ "МИЛАРА ИНТ."


 

СКЛАД И ЛОГИСТИЧНА БАЗА "ФРЕШ ЛОДЖИК" - БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ


 

МК "КРЕМИКОВЦИ" - ОБСЛЕДВАНЕ НА ЛЕАРСКИ ЦЕХ


 

ХАЛЕ "ИГЗАКТ ИНЖЕНЕРИНГ", ПЛОВДИВ /ПРОЕКТ/


 

АВТОМАТИЗИРАН И МЕХАНИЗИРАН СКЛАД "ЕДУАРДО МИРОЛИО"


 

АВТОСЕРВИЗ, ПЪРВОМАЙ


 

6-ТО РПУ, ПЛОВДИВ /ПО СЪЩИЯ ПЛАН СА ИЗГРАДЕНИ 3-ТО И 5-ТО РПУ, ПЛОВДИВ И 3-ТО, 5-ТО И 8-МО РПУ, СОФИЯ/


 

ИНДИВИДУАЛНИ КЪЩИ "АРХ.ХРИСТОВ"


 

ИДЕЕН ПРОЕКТ


 

ПАМЕТНИК "ФИЛИП II МАКЕДОНСКИ"


 

МОНУМЕНТАЛЕН КРЪСТ ВЪРХУ КАМБАНАРИЯТА НА КАТОЛИЧЕСКАТА КАТЕДРАЛА


 

ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА, ГР. СОФИЯ

04

 

05

 


 

ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА, С. БАЧКОВО

01

02

03

04

05

07


 

ОФИС И ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА МИЛАРА,
ГР. ПЛОВДИВ

02

06

07

01

03

04


 

ПРЕУСТРОЙСТВО НА ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ, ГР. ПЛОВДИВ

06

07

03

01

05


 

ПРЕУСТРОЙСТВО СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ГР. ПЛОВДИВ

01

02

03

08

06


 

СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ГР. ПЛОВДИВ

01

02

03

04

05

06

06

07


 

ПРЕУСТРОЙСТВО НА КЪЩА САХАТ ТЕПЕ, ГР. ПЛОВДИВ

01

02


 

ПРЕУСТРОЙСТВО СГРАДАТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ГР. ПЛОВДИВ

01

02

03

04

06


 

По важни обекти, проектирани в периода 2000 – 2015 от „Растер Трейд“ ЕООД

•Хематология на ВМИ – Пловдив

•Офис сграда на Кредитна банка – Пловдив

•Офис сграда в ЦГЧ Сливен

•Административна сграда на ТУДА – НАП Сливен

•Административна сграда на Община „Марица“

•Сграда на „Оптикоелектрон“, Оптични технологии АД

•Печатница Тимкомпакт – Нова принт Пловдив

•Технически Университет София, Филиал Пловдив

•Шивашки предприятия в Пловдив, Първомай, Златоград

•Производствен комплекс на „Декотекс“ Сливен

•Бетонов център с цех за бетонови изделия Асеновград

•Мостово съоръжение – покритие на река Неделинска

•Механичен цех и складове в Асеновград

•Цех за гъвкави съединения „Буллад“ - Съединение

•Цех за студена обработка на металите на ФНИ Индустриал

•Цех за инструмент. подготовка и студена обработка на металите „Индекс 6“

•Предприятие за произв. на машини за електронната пром. „Милара инт.“

•Предприятие за производство на машинни елементи и др. „Игзакт“

•Производствена и складова база на Макском – Пловдив

•Предприятие за сухи строителни смеси „Максит Груп“ Пловдив

•Предприятие за производство на негасена вар с инсталация за хидратна вар и силозно стопанство в Опицвет, общ. Костинброд

•Завод за сухи строителни смеси на Вебер – Варна

•Комплектна инсталация за калциниране на гипс в „Гипс“ Кошава

•Комплектна инсталация за циментови смеси в Момчилград

•Цех за производство на пластмасови изделия в общ. Марица

•Мебелен завод в Дряново

•Носеща конструкция за складиране на „Рефан“ България

•Общински покрит пазар в Неделино

•Универсален магазин „Сини камъни“ Сливен

•Търговски комплекс „Евродекор“ Сливен

•Търговска сграда „Черно и Бяло“ Сливен

•Търговска сграда „Акварел“ Пловдив

•Бензиностанции в с.Марково, Пловдив, София, Видин, Девин, Първомай

•Инсталация за компресиран природен газ

•Автосервизи в Пловдив, Раковски, Първомай, Ягодово

•Автосалон с автосервиз на „Рено“ - Пловдив

•Търговски и сервизен комплекс на „Булромгаз“

•Гаражи за селскостопанска техника с обслужване

•Тютюносушилни „Бендида“ Първомай

•Силозни бази за съхранение на земеделски култури Еленово, Костиево

•Мандра „Кермен“ Сливен

•Мандра „Димитър Маджаров“ Стамболийски

•Предприятие за месопреработка с. Маноле

•Предприятие за месопреработка „Димитър Маджаров“ - Пловдив

•Професионален перален комплекс във Велинград

•Цех за производство на хляб и хлебни изделия Пловдив

•Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци

•Склад и логистична база „Фреш Лоджик“ - Белла България

•Хотел „Родопи“ Пловдив

•Хотелски комплекс „Керамик“ Сливен

•Хотели в Слънчев бряг

•Хотелски комплекс с ресторант в Куклен

•Крайпътен комплекс с басейн „Рачич“ Войводиново

•Хотел с комплекс за бързо хранене в Пловдив

•Комплексна сграда с магазини и офиси в Поморие

•Комплекс Кафе с интернет зали град Хисар

•Хотелски комплекс „Трокадеро“ - Пловдив

•Хотел в ІІІ градска част - Пловдив


 

Конструкции на паметници и произведения на монументалното изкуство

•Монументален кръст върху камбанарията на Католическата катедрала

•Паметник на Филип ІІ Македонски – Пловдив

•Паметник на писателя Георги Марков – София

•Водна пластика на ул. Александър Батенберг – Пловдив

•Паметник „Театрон“ - Пловдив

•Паметник на спорта при Стадион Пловдив

•Скулптура фирмен знак в Ахелой

•Конкурсен проект за Паметник на „Съединението“ - Пловдив

ОТ 1993г.