инж.Панайот Нотов
Управител и главен проектант


 

01

02

инж. Христо Вълев
Проектант и конструктор


 

инж. Радка Крушева
Проектант и конструктор


 

03

04

инж. Иванка Кузмова
Проектант и конструктор


 

Боян Тавков
Мениджър отдел производство


 

05

ОТ 1993г.