Фирма „РАСТЕР ТРЕЙД“ ЕООД е основана на 7 Септември 1993 година от инж. Панайот Атанасов Нотов – строителен инженер, конструктор, Член-Учредител на Камарата на Инженерите в Инвестиционното Проектиране /КИИП/ към секция „Конструкции на сгради и съоражения“.

При учредяването и старта на работа в областта на проектирането се заложи на традициите за високо качество на процеса, наложени във фирмите, предшестващи датата, съответно „Растер и сие“ ООД и „Сигма“ ООД.
Управлението на фирмата както и проектантския колектив се помещават в собствена фирмена сграда.
За проектирането са доставени и въведени в експлоатация съвременни компютърни конфигурации, окомплектовани с лицензиран специализиран софтуер.

Екипа от специалисти повишава своята квалификация по предварително обсъдена и утвърдена програма. Развитието и усъвършенстването на екипа съвпадна и с въвеждането на Европейските норми за проектиране, за усвояването на които се участва във всички организирани квалификационни курсове, както и снабдявянето с необходимата специализирана литература. Всичко това дава възможност за проектирането както на класически стоманени и стоманобетонови конструкции, така и на изключително сложни пространствени стоманени конструкции за промишлени съоръжения. Високата квалификация на екипа от проектанти гарантира качествени проектантски решения при сравнително нисък и среден разход на материали. В процеса на проектирането се извършва постоянно съгласуване със специалностите, участващи в процеса по разработка на отделните обект

Заедно с развитието и комплектацията на проектантския отдел, сериозно внимание бе обърнато и на комплектацията на отдел производство. Заявени и доставени бяха пълени комплекти от машини за производство на алуминиева и ПВЦ дограма. Доставени бяха и комплект машини и съоръжения за монтаж както и геодезически и помощни инструменти за прецизно позициониране на елементите при монтажа.

Работим със системи, произвеждани от големи европейски производители и такива от България. Основен белег на произведените и монтирани от нас елементи е тяхната прецизност. Интерес представляват монтажа на различните защитни стъкла при експониране на археологически обекти. Постигнато е пълно удовлетворяване на изискванията на архитекти и археолози при реализацията на техните идеи. Ръководството на отдел Производство е поверено в ръцете на наш изключително съвестен и отговорен специалист. Неговите организационни качества и изисквания към работниците са гаранция за качествено, успешно и срочно завършване на обектите ни.

С О Ф Т У Е Р,   К О Й Т О   И З П О Л З В А М Е


 

 


 

Proge Cad 2007

ZWCad 2015

Stadyps

 


 

PSCad

Tower 7

ОТ 1993г.