RASTER TRADE Ltd.

Строително проектиране на промишлени, жилищни и обществени сгради. Конструктивно проектиране на технологични и други съоръжения. Обследване на съществуващи конструкции на сгради и съоръжения. Сеизмичен анализ. Проектиране на стоманени конструкции, Стоманобетонови конструкции и Конструкции от предварително напрегнат бетон. Проектиране на Дървени конструкции.

Прецизно производство, доставка и монтаж на Алуминиева и ПВЦ дограма, окачени фасади, специални стъклени покрития, витражи и др. Монтаж на специални интериорни и подови конструкции със защитно стъкло за археологични обекти.

ОТ 1993г.